Жов 172016
 

4588Мета центру: Підтримка місцевих демократичних ініціатив через інструменти громадської участі (загальні збори громадян за місцем проживання, громадські слухання, місцеві ініціативи, органи самоорганізації населення тощо), сприяння розвитку мережі самоорганізованих структур в Чернівецькій області, проведення навчань та надання інформаційно-методичної, юридичної консультативної допомоги, підтримка в написанні та в реалізації громадських ініціатив, а також сприяння розвитку прямих форм демократії участі в територіальних громадах.
Створення умов для реалізації принципів належного врядування, сталого розвитку територіальних громад та більш активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес структур до діалогу з органами влади, виробленню прозорих та ефективних механізмів планування сталого розвитку на місцевому рівні.
Забезпечення соціального, економічного та екологічного розвитку територіальних громад шляхом спільного з місцевими громадами планування та прийняття рішень, через більш ефективне призначення фінансових ресурсів, сприяння у децентралізації процесу планування та демократичного врядування на регіональному рівні.
Функціями Центру є: інформаційна, комунікаційна, консультативна, аналітична та навчальна.

Фото Максима Козменка


Завдання центру: Чернівецький ресурсний центр з підтримки місцевої демократії виконуватиме наступні завдання:
 надання інформаційних, консультативних, методичних послуг по реалізації проведенню різних форм демократії участі в територіальних громадах Чернівецької області;
 налагодження партнерства між громадськими ініціативами та органами місцевого самоврядування;
 надання підтримки самоорганізованим структурам, громадськими ініціативам, об’єднанням громадян для мобілізації активних громадян в територіальних громадах;
 проведення районного конкурсу для місцевих громад з питань місцевої демократії.
 представлення інтересів ініціативних груп, само організованих структур територіальних громад в райдержадміністрації, районній раді, міській, селищній та сільських радах;
 розробка пропозицій для покращення законодавчих і регуляторних умов реалізації місцевих ініціатив
 підтримка місцевих громад в процесах розвитку демократії участі на місцях, лобіювання інтересів громади через Статути територіальних громад та окремі положення;
 формування потужної інформаційно-методичної, тренінгової бази для місцевих ініціатив, ОСН Чернівецької області;
 оформлення матеріальної бази необхідної як для роботи з клієнтами центру;
 проведення навчальних семінарів та курсів-тренінгів для громадських ініціатив та ОСН Чернівецької області;
 видання інформаційного бюлетеня з питань розвитку місцевої демократії в територіальних громадах Чернівецької області;
 інформування громадські ініціативи та ОСН Чернівецької області про конкурси проектів, навчальні та масові заходи, що проводитимуться, як в Україні, так і в Чернівецькій області зокрема;
 пошук партнерів з питань демократії участі в Чернівецькій області, в Україні та за кордоном;
 наповнення Інтернет-ресурсу («Буковинська толока»);
Чернівецький Ресурсний центр з підтримки місцевої демократії сприятиме пробудженню та підтримці місцевих ініціатив щодо пошуку найефективніших способів і методів вирішення конкретних проблем місцевого розвитку.
Орієнтовний перелік питань, з яких передбачається надавати
підтримку представникам місцевих ініціатив, лідерам ОСН Чернівецької області під час роботи Чернівецького ресурсного центру

1. 12 принципів доброго (належного) врядування.
2. Основи децентралізації. Формування об’єднаних територіальних громад.
3. Повноваження (рад ОТГ, Голів Рад ОТГ, типові повноваження старост сіл що входять до ОТГ, Статут територіальної громади).
4. Загальні принципи участі громадян у місцевому самоврядуванні.
5. Нормативно-правове регулювання участі громадян в діяльності органів місцевого самоврядування.
6. Форми реалізації права на участь в управлінні місцевими справами у об’єднаній територіальній громаді.
7. Формування Статуту територіальної громади: форми участі громадян в діяльності органів місцевого самоврядування.
8. Алгоритм проведення загальних зборів громадян за місцем проживання;
9. Особливості проведення громадських слухань в об’єднаних територіальних громадах.
10. Алгоритм впровадження місцевих ініціатив в сільських територіальних громадах.
11. Власні та делеговані повноваження органів самоорганізації населення повноваження їх посадових осіб.
12. Організація та проведення засідань ОСН.
13. Прийняття рішень ОСН, їх правова основа.
14. Основні напрямки і види діяльності ОСН.
15. Створення комісій, робочих груп та інших органів ОСНами.
16. Контроль ОСН за якістю житлово-комунальних послуг.
17. Робота щодо благоустрою території.
18. Контроль ОСН за проведенням ремонтних робіт.
19. Внесення ОСН пропозицій до проектів місцевих програм.
20. Реалізація соціальних функцій ОСН.
21. Робота ОСН з населенням.
22. Робота із зверненнями громадян.
23. Інформування громадян про діяльність ОСН, організація обговорення проектів рішень ОСН.
24. Форми роботи органів самоорганізації населення та форми участі членів територіальної громади у їх роботі.
25. Проведення ОСН консультування населення з соціальних та інших питань.
26. Фінансування ОСН.
27. Ресурсне забезпечення ОСН.
28. Проблемні ситуації, які можуть виникати під час діяльності ОСН.
29. Досягнення, які можуть бути під час роботи ОСН.
30. Документообіг ОСН.
31. Нормативна база ОСН.
32. Правовий статус.
33. Взаємодія ОСН з органами місцевого самоврядування.
34. Участь у місцевих ініціативах та громадських слуханнях.
35. Участь представників ОСН у засіданнях органів місцевого самоврядування їх виконавчих комітетів.
36. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність ОСН перед місцевими радами та жителями відповідної території.
37. Співпраця ОСН з депутатами місцевих рад (представництво разом з депутатами інтересів місцевих жителів, сприяння депутатам в організації заходів, зустрічей тощо).
38. Гарантії діяльності органів самоорганізації населення.
39. Порядок дострокового припинення повноважень органів самоорганізації населення.
РЦ є неюридичною і неприбутковою структурою, який організований з метою створення умов для реалізації принципів місцевої демократії участі в територіальних громадах Чернівецької області.
Фінансування та утримання Чернівецького ресурсного центру відбуватиметься за кошти громадської організації «Комітет виборців» через реалізацію грантових програм, благодійні внески жертводавців та надання платних консультаційних послуг.

Приєднуйтесь до нас:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)