Чер 272019
 

В рамках проекту Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» у партнерстві із активними НГО в 5-ти областях України (Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській) провела ряд заходів щодо обговорення процесів формування об’єднаних територіальних громад на базі обласних центрів, міст обласного значення. Громадські активісти вивчали причини та наслідків чуток, стереотипів та страхів, що перешкоджають формуванню потужних міських ОТГ в проектних регіонах. Мережа партнерських громадських організацій ініціювала відкриті дискусії серед представників ОМС (як із міст обласного значення так і з приміських територіальних громад) за активної участі місцевих громадських активістів та організацій. Результатами таких зустрічей було спростування чуток та стереотипів, а також зменшення страхів у зацікавлених сторін. Було проведено серію моніторингових, інформаційних та дискусійних заходів.

 1. Загальні завдання проекту.

Цільова аудиторія проекту: Представники громадських організацій та бізнес-організацій,  голови (як міські, так і сільські) та депутати місцевих рад.

Попередні та кінцеві завдання проекту:

 • дослідження причин стримування процесів утворення об’єднаних територіальних громад на базі обласних центрів та міст обласного значення;
 • обговорення шляхів подолання проблем при утворенні нових міських ОТГ, спростування чуток, стереотипів, зменшення страхів у зацікавлених осіб;
 • інформування громадськості про результати реформи та формування позитивного іміджу ОТГ із залученням представників ОМС, громадського сектору, депутатів місцевих рад тощо.;
 • обговорення результатів проекту, внесення пропозицій щодо удосконалення українського законодавства в частині децентралізації влади.
 1. Заплановані заходи (перелічіть по пунктах у вигляді таблиці).
№ етапу Назва етапу Тривалість           етапу Завдання етапу Детальний опису кожного із заходів / видів діяльності в межах етапу (із представленням кількісних та якісних показників) Відповідальний Результати здійснення етапу
1. Моніторинговий період 2-3 місяці Збір та узагальнення інформації необхідної для визначення та вирішення проблем в нових міських ОТГ Проведення моніторингу в 5-ти проектних регіонах України (в Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях) з питань формування об’єднаних територіальних громад на базі обласних центрів, міст обласного значення. Вивчення причин та наслідків чуток, стереотипів та страхів, що перешкоджають формуванню потужних міських ОТГ в проектних регіонах. Баб’юк І.,

Гаврада Н.

 

Опитування шляхом інформ.запитів та анкетування (10 анкет на проектну область, загалом 50 анкет) зацікавлених сторін – вивчення чуток, стереотипів та страхів, що перешкоджають формуванню потужних міських ОТГ. Формування бачення щодо подолання цих явищ та налагодження порозуміння при формуванні нових міських ОТГ
2. Інформаційно-освітня  кампанія в міських територіальних громадах 4 – 6 місяці Обговорення проблем, які перешкоджають утворенню міських ОТГ, пошук шляхів вирішення Проведення 5-ти круглих столів за результатами моніторингової діяльності в проектних областях. Обговорення зазначених в проекті проблем із процесами приєднання до міст обласного значення, також обговорити шляхи їх вирішення з метою сприяння процесу утворення нових ОТГ. В кожному круглому столі візьмуть участь до 20 чол. (загалом до 100 чол.). Баб’юк І.,

Філяк Я.,

Гаврада Н.,

Регіональні координатори

 

Зниження страхів та упереджень щодо реформи децентралізації та формування бачення нових міських громад. Формування домовленостей щодо подальших кроків формування ОТГ на базі обласних центрів та міст обласного значення.
3. Інформаційно-освітня  кампанія в приміських територіальних громадах 5 – 7 місяці Інформування та роз’яснення процесів приєднання до міст обласного значення Проведення до 10-ти інформаційно – комунікаційних заходів в приміських територіальних громадах, які готові долучитися до процесу приєднання до міст обласного значення з метою утворення нової міської ОТГ. Кількість учасників в кожному інформаційному –   10 – 20 чол. Загалом в інформаційній кампанії в сільських тер.громадах візьме участь – до 200 чол. Баб’юк І.,

Філяк Я.,

Гаврада Н.,

Регіональні координатори

 

Проведено інформування  представників цільових груп щодо шляхів та методів формування міських ОТГ, спростування міфів, чуток та стереотипів. Налагодження ефективної комунікацій в приміських тер.громадах. Напрацювання “дорожньої карти» по створенню нових ОТГ
4. Підсумковий 8 місяць Проведення підсумкової конференції Проведення підсумкової конференції за участю міських голів, голів сільських рад, представників громадських організацій, бізнесу та органів самоорганізації населення. Кількість учасників до 40 чол. Баб’юк І.,

Філяк Я.,

Гаврада Н.,

Регіональні координатори

 

Підведення підсумку реалізації проекту. Представлення кращих практик формування нових потужних міських ОТГ із використанням заходів

 

 

 1. Здійснені заходи (перелічіть по пунктах у вигляді таблиці).
№ етапу Назва етапу

Час проведення

Опис кожного із заходів / видів діяльності в межах етапу Результати здійснення етапу
1. Моніторинговий період

Жовтень – листопад 2019 року

Було проведено моніторинг в 5-ти проектних регіонах України (в Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях) з питань формування об’єднаних територіальних громад на базі обласних центрів, міст обласного значення.  Було проведене опитування шляхом анкетування (10 анкет на проектну область, загалом 50 анкет) зацікавлених сторін – вивчення чуток, стереотипів та страхів, що перешкоджають формуванню потужних міських ОТГ. Було  підготовлено презентацію та аналітичний звіт за результатами опитування
2. Інформаційно-освітня  кампанія в міських територіальних громадах

Січень – лютий 2019 року

Було проведено 5-ть круглих столів за результатами моніторингової діяльності в проектних областях. Було представлено результати моніторингу та обговорено проблеми, які виникають із процесами приєднання до міст обласного значення, також обговорити шляхи їх вирішення з метою сприяння процесу утворення нових ОТГ. Під час обговорення було надано роз’яснення щодо процесів формування міських ОТГ, здійснено спроби знизити рівень страхів та упереджень щодо реформи з децентралізації та формування бачення нових міських громад. За результатами круглих столів було сформовано перелік пропозицій щодо удосконалення українського законодавства .
3. Інформаційно-освітня  кампанія в приміських територіальних громадах

Березень –травень 2019 р.

Було проведено 10-ть інформаційно – комунікаційних заходів із залученням представників приміських територіальних громадах, які готові долучитися до процесу приєднання до міст обласного значення. Під час інформаційних заходів були поширені інформаційні буклети «Долаємо стереотипи при формуванні міських об’єднаних територіальних громад» (тираж – 2000 прим.) Звіт про заходи додається. Проведено інформування  представників цільових груп щодо шляхів та методів формування міських ОТГ, спростування міфів, чуток та стереотипів. Розглянуті питання налагодження ефективної комунікацій в приміських тер.громадах.
4. Підсумковий

13 травня 2019 р.

Проведено підсумкову конференцію в м. Кам’янець-Подільський за участю міських голів, голів сільських рад, представників громадських організацій, бізнесу та органів самоорганізації населення. Звіт про конференцію додається. Підведення підсумку реалізації проекту. Представлення кращих практик формування нових потужних міських ОТГ із використанням заходів

 

 1. Перерахуйте, будь ласка, продукти, створені впродовж Проекту. Прикріпіть їх окремим(и) файлом(ами) до звіту.

Під час реалізації проекту «Громадське посередництво заради формування нових об’єднаних міських громад» були створені наступні продукти:

 • Power Point презентація за результатами моніторингу в 5-ти проектних регіонах України (в Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях) з питань формування об’єднаних територіальних громад на базі обласних центрів, міст обласного значення;
 • Аналітичний звіт за результатами моніторингу, який поширювався під час проведення заходів в 5-ти проектних областях.
 • Інформаційний буклет «Долаємо стереотипи при формуванні міських об’єднаних територіальних громад» (тираж – 2000 прим.), в якому були показані головні чутки, стереотипи та страхи, які побутують в територіальних громадах, а також надані роз’яснення, які спростовують зазначені інформаційні перешкоди.
 • За результатами заходів та підсумкової конференції були розроблені пропозиції щодо удосконалення українського законодавства, що сприятиме подальшому утворенню ОТГ на базі обласних центрів, міст обласного значення.
 1. Окремим файлом прикріпіть, будь ласка, медіа-звіт Проекту.

Медіа-звіт додається.

 

 1. Ваша оцінка заходів / програми.

Виконані попередні та кінцеві завдання:

 1. Як би Ви оцінили відносини між Вашою організацією та державними органами влади у межах реалізації проекту? Яким чином ці відносини вплинули на Проект?

Під час реалізації проекту наша організація намагалася налагодити взаємовідносини із органами місцевого самоврядування, в першу чергу головами обласних центрів та міст обласного значення, сільськими (селищними) головами, депутатами місцевих рад тощо. Проте, якщо із сільськими головами та депутатами міських рад вдавалося налагодити до певної міри співпрацю, то з міськими головами такої співпраці не вдалося. Вважаємо, що головною причиною уникнення обговорення питань утворення ОТГ на базі обласних центрів та міст обласного значення – є небажання подальшому розвитку територіальної громади та вирішення питань утворення нових міських ОТГ.

 1. Опишіть Ваші відносини з іншими організаціями, залученими до реалізації проекту.

Набагато кращими відносини у нас були із регіональними центрами розвитку місцевого самоврядування, депутатами та головами районних рад, начальниками управлінь економіки, регіонального розвитку тощо.

Також у нас вийшла гарна співпраця із громадськими організаціями та науковцями, які займаються питаннями децентралізації влади.

 1. Яким чином забезпечувалось інформування громадськості та широкого загалу про перебіг проекту?

Інформування громадськості відбувалися через поширення інформації в місцевих ЗМІ, соціальних мережах та на сторінках органів місцевого самоврядування, які долучалися до участі в проектних заходах.

 1. Чи були виконані завдання проекту в цілому?

Заходи за проектом були виконані в повному обсязі.

 1. Чи була досягнута цільова група?

В більшості заходах брали участь представники цільових груп: сільські голови депутати міських та сільських рад, представники громадських організацій тощо.

Нажаль міські голови уникали участі в заходах проекту, що сказалось на подальшому обговоренні проблем утворення міських ОТГ.

 1. Пропозиції на майбутнє / успіхи (уроки) проекту:

На майбутнє потрібно враховувати ситуації, в яких відбуваються процеси децентралізації в регіонах (регіональні особливості) і враховувати їх при реалізації проекту. Так, наприклад, у нас були області, де фактично неможливе утворення ОТГ на базі міст обласного центру чи міст обласного значення (Черкаська область), а також про утворенні сільські ОТГ, які межують із зазначеними містами. А тому виникла потреба проговорити не лише про утворення міських ОТГ, але й про налагодження співпраці із навколишніми сільськими ОТГ з метою подальшого розвитку приміських територій.  Або наприклад, в Херсонській області наявність міст матрьошок (коли в містах існують внутрішні органи місцевого самоврядування), які не врегульовані українським законодавством (в т.ч. і в ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад»).

Приєднуйтесь до нас:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)